Διδακτικό Προσωπικό

Διδάκτορες

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

  • Γιώργος Παπάζης, 2006, Μελέτη των επιδράσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα φυτά που πρόκειται να προστατεύσουν.
  • Κάρολος Γιαννάκης, 2006, Σύγκριση σε επίπεδο οικοφυσιολογίας μεταξύ παραδοσιακών και εμπορικών ποικιλιών αρακά (Pisum sativum L.) και κουκιού (Vicia faba L.).

Προπτυχιακοί φοιτητές