Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Εργαστηρίου σχετίζονται με θέματα οικοφυσιολογίας φυτών, δυναμικής φυσικών οικοσυστημάτων (μέσω μετρήσεων πεδίου, μοντελοποίησης και τηλεπισκόπισης), επιδράσεων κλιματικών αλλαγών σε μεσογειακά φυτά, καθώς και βάσεων δεδομένων βοτανικού περιεχομένου.

Ερευνητικά προγράμματα

Σε εξέλιξη

Ολοκληρωμένα

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Διεθνή περιοδικά

 • Stagakis S., Markos N., Vanikiotis T., Tzotsos A., Sykioti O. & Kyparissis A. 2015. sCASE: A primary productivity monitoring system for the forests of North Pindus National Park (Epirus, Greece). European Journal of Remote Sensing, 48, 223-243.
 • Stagakis S., Markos N., Sykioti O. & Kyparissis A. 2014. Tracking seasonal changes of leaf and canopy light use efficiency in a Phlomis fruticosa Mediterranean ecosystem using field measurements and multi-angular satellite hyperspectral imagery. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 97, 138-151.
 • Markos N. & Kyparissis A. 2011. Ecophysiological modelling of leaf level photosynthetic performance for three Mediterranean species with different growth forms. Functional Plant Biology, 38, 314-326.
 • Sykioti O., Paronis D., Stagakis S. & Kyparissis A. 2011. Band depth analysis of CHRIS/PROBA data for the study of a Mediterranean natural ecosystem. Correlations with leaf optical properties and ecophysiological parameters. Remote Sensing of Environment, 115, 752-766.
 • Stagakis S., Markos N., Sykioti O. & Kyparissis A. 2010. Monitoring canopy biophysical and biochemical parameters in ecosystem scale using satellite hyperspectral imagery: An application on a Phlomis fruticosa Mediterranean ecosystem using multiangular CHRIS/PROBA observations. Remote Sensing of Environment, 114, 977-994.
 • Iovi K., Kolovou C. & Kyparissis A. 2009. An ecophysiological approach of hydraulic performance for nine Mediterranean species. Tree Physiology, 29, 889-900.
 • Kyparissis A., Grammatikopoulos G. & Manetas Y. 2007. Leaf morphological and physiological adjustments to the spectrally selective shade imposed by anthocyanins in Prunus cerasifera. Tree Physiology, 27, 849-857.
 • Levizou E., Drilias P. & Kyparissis A. 2004. Exceptional photosynthetic performance of Capparis spinosa L. under adverse conditions of Mediterranean summer. Photosynthetica, 42, 229-235.

Πρακτικά διεθνών συνεδρίων

 • Vanikiotis T., Markos N., Stagakis S, Tzotsos A., Sykioti O., Kyparissis A. Edinburgh, Scotland, September 2013. Estimating light use efficiency of a pine and a beech forest from leaf to ecosystem scale using the photochemical reflectance index. European Space Agency, Special Publication SP-722, Living Planet Symposium.
 • Sykioti O., Paronis D., Kyparissis A. & Stagakis S. Frascati, Italy, March 2010. Spectroscopic analysis of a Mediterranean ecosystem using CHRIS/PROBA, in situ leaf spectra and plant measurements. European Space Agency, Hyperspectral Workshop 2010.
 • Kyparissis A., Markos N., Stagakis S., Levizou E., Sykioti O. Florence, Italy, September 17-20, 2007. Ecosystem productivity and dynamics issued from multispectral and hyperspectral satellite imagery. Proceedings of SPIE Europe Remote Sensing.
 • Stagakis S., Markos N., Levizou E. & Kyparissis A. Montreux, Switzerland, April 23-27, 2007. Forest Ecosystem Dynamics using SPOT and MODIS Satellite Images. European Space Agency ENVISAT Symposium.